Open Nav

تورها

مدیران و  و راهنماها ,گزینش سخت را پشت سر گذاشته اند و این خود اطمینانیست جهت یک سفر به یاد ماندنی.

هر تور به صورت جداگانه  و با توجه به میل مشتریان برنامه ریزی می شود

انواع تورهای ما:


سنت پترزبورگ  St. Petersburg

  • گردش در شهر پوشکین, بازدید از کاخ کاترین, اتاق کهربا و پارک

  • بازدید از منطقه  پترگوف از جمله بازدید از کاخ تابستانی و فواره های معروف آن

  • بازدید از منطقه پاولوفسک وگردش در کاخ زیبای آن

  • تور;(( خودم رو  یک روس حس می کنم ))

  • تور با قایق در کانالهای سن پترزبورگ و دیگر تور های جذاب.

مسکو Moscow

  •  تور شهری-  کلیسای سنت باسیل

  • کاخ کرملین- کلیساهای کرملین

  • بازدید از معبد سرگی پوساد

  • تور های شاد موسیقی

  • بازدید از منطقه کلمنسکویه ( محدوده آن و خانه پیتر) و سایر تورهای دیگر.